ArtistsBack to List

Otomi, Chikako

Nagoya University of Arts
1990Born in Aichi
2013BFA, Nagoya University of Arts
Otomi, Chikako
Otomi, Chikako | overflowing, 2012, 2273×1818mm, Oil on Canvas
overflowing, 2012, 2273×1818mm, Oil on Canvas